19/04/18  Tin của trường  578
Trong những năm qua Chi bộ nhà trường đạt những thành tích đáng kể như sau: 4 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.2 năm liền được khen tặng "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"