A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ trong sạch vững mạnh

Trong những năm qua Chi bộ nhà trường đạt những thành tích đáng kể như sau: 

4 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

2 năm liền được khen tặng "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

    

1. Triển khai và học tập chuyên đề năm 2017 và năm 2018:

        - Sau khi tiếp thu chuyên đề năm 2017: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chuyên đề năm 2018 chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hàng tháng. Ngoài ra chi bộ còn sinh hoạt chuyên đề hàng quí:

          + Quí 1 sinh hoạt chuyên đề xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

          + Quí 2 sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.

          + Quí 3 sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống.

          + Quí 4 sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” gắn liền với Nghị quyết TW 4 khóa XII

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, các  đoàn thể thực hiện, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu các tổ chức, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  ở cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề học tập năm 2017: Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ Tự  diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

- Ngay từ đầu năm 2017 Chi bộ đã tổ chức cho toàn bộ đảng viên trong Chi bộ đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự  diễn biến”, “Tự chuyển hóa” . Với những nội dung cụ thể: Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ngoài ra 100 % đảng viên trong chi bộ còn đăng ký Cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017.

          - 100 % cán bộ, đảng viên của chi bộ đều xác định việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam; là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Như vậy qua một năm triển khai thực hiện, 100 % cán bộ đảng viên trong chi bộ có tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, đạo đức lối sống gắn liền với nghề nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các biểu hiện “ tự  diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên trong chi bộ được quán triệt sâu sắc. Do đó 100 % cán bộ đảng viên đánh giá xếp loại  cuối năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 đ/c  đạt tỷ lệ 12,5 %, Hoàn thành tốt nhiệm vụ 21 đ/c tỉ lệ 87,5 %), Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn xếp loại Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn xếp loại Chi đoàn vững mạnh, Liên đội xếp lại Liên đội xuất sắc.

2. Chất lượng dạy và học:

          - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong  năm qua, nhà trường triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, ngay từ đầu năm nhà trường đã triển khai cho từng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải đăng ký chỉ tiêu của lớp mình, môn mình dạy với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn đăng ký với nhà trường. Từng giáo viên phải có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng. Hàng tuần giáo viên phải có kế hoạch phụ đạo cho học sinh còn hạn chế từng mặt của lớp mình phụ trách. Bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra theo từng tháng, học kỳ và có sự tư vấn hỗ trợ kịp thời cho từng giáo viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng đại trà.

- Song song với chất lượng đại trà, nhà trường cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn, lấy chất lượng mũi nhọn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên trong suốt năm học. Do đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã triển khai cụ thể đến từng giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường về Định hướng nhiệm vụ năm học của Phòng GD-ĐT đối với bậc Tiểu học cũng như triển khai kế hoạch năm học của trường, trong đó đề cập đến chất lượng mũi nhọn của học sinh của từng khối, từng lớp.

- Nhà trường giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn, các tổ tiến hành họp tổ giao chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu cho từng lớp, từng GVCN như: Học sinh thi đạt giải toán bằng Tiếng Việt, giải toán bằng Tiếng Anh, giải tiếng Anh qua mạng cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức khai thác phòng máy có hiệu quả (phân lịch để giáo viên đưa học sinh đến bồi dưỡng Tiếng Anh cũng như Toán qua mạng). Coi đây là sân chơi bổ ích cho toàn thể học sinh đều được tham gia thường xuyên. Phân công giáo viên thực sự có năng lực từng bộ môn để bồi dưỡng học sinh tập trung vào các buổi trong tuần theo từng khối lớp, nhất là các khối 3, 4 và 5.

- Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đi học các lớp đào tạo từ xa, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn (trong đó có 93,9% cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn); 3 cán bộ quản lý nhà trường đã hoàn thành xong lớp Trung cấp lý luận chính trị và quản lý giáo dục.

- Bên cạnh việc học tập nâng cao kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công tác giảng dạy, phong trào viết sáng kiến được Ban giám hiệu quan tâm triển khai và khuyến khích, động viên giáo viên thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt, với những giải pháp cụ thể: Triển khai cho giáo viên về cấu trúc sáng kiến. Hội thảo trong toàn thể giáo viên để giáo viên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đối với giáo viên đã nhiều năm đạt sáng kiến cấp tỉnh, trường thường xuyên mở chuyên đề để trao đổi cho toàn thể giáo viên trong trường cách viết, cách đúc kết kinh nghiệm mà mình đã làm cho hoàn chỉnh một sáng kiến. Đối với những giáo viên có khả năng viết sáng kiến tốt nhà trường đã định hướng cho những giáo viên đó chuẩn bị trước ngay từ đầu năm và hoàn thành bản thảo trong học kỳ I. Khi vào đầu học kỳ II bộ phận chuyên môn tiến hành thẩm định, góp ý để giáo viên bổ sung hoàn chỉnh đề tài của mình.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay. Tổ chức dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Thể hiện rõ nét qua việc tổ chức thao giảng, hội giảng và sinh hoạt Cụm chuyên môn. Kết hợp với cá nhân tự bồi dưỡng thông qua chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Đội ngũ giáo viên của nhà trường tay nghề ngày càng nâng cao, đáp ứng được với yêu cầu giáo dục hiện nay.

- Hiệu quả của việc đổi mới công tác quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường đã mang lại những thành tích cao trong các phong trào thi đua của Nhà giáo. Trong công tác quản lý nhà trường luôn đổi mới cho phù hợp với tình hình giáo dục của địa phương, của ngành. Xây dựng ý thức của CB-GV-NV là chính, động viên, khen thưởng kịp thời để kích thích đội ngũ.

- Nhà trường luôn tạo bầu không khí vui tươi, thân thiện nên việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhà trường dễ dàng. Các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường thực sự là trung tâm của việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong trường (sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ khi cá nhân gặp khó khăn).

3. Bài học kinh nghiệm:

- Để thực hiện thành công những chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, ngành, chi bộ nhà trường cần phải quán triệt tư tưởng sâu sắc cho cán bộ, đảng viên quan điểm phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Từ đó xây dựng các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm huy động các lực lượng xã hội trực tiếp tham gia và hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tạo được sự đồng thuận của xã hội, sự ủng hộ của địa phương, của các cấp, các ngành, trong đó sự chủ động của trường về thông tin cho PHHS. Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lãnh đạo của Chi bộ.

- Chi bộ, nhà trường phải tích cực đề xuất với các cấp có thẩm quyền những vấn đề có tính chiến lược cho phát triển giáo dục. Phải bám sát thực tiễn, có ý thức tìm tòi, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, mô hình mới đạt kết quả cao, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc, phát sinh. Tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt Chi bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, là động cơ để nâng cao hiệu quả GD trong nhà trường. Tổ chức tập trung sinh hoạt các chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đánh giá mức độ tác động qua mỗi chuyên đề. Qua học tập từng đảng viên trong Chi bộ đã  thay đổi từ nhận thức đến hành động và vị trí công tác. Trong năm qua Chi bộ nhà trường thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hoạt động GD của trường. Tăng cường xây dựng khâu đoàn kết nội bộ mà bắt đầu từ những đảng viên gương mẫu.

- Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phải quán triệt sâu sắc yêu cầu về chất lượng giáo dục, đánh giá trung thực kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; chuẩn hoá các yếu tố đầu vào và yêu cầu đầu ra, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Áp dụng các chuẩn để đánh giá nghiêm túc, khách quan. Đẩy mạnh khâu kiểm tra nội bộ trường học xem đây là hoạt động thường xuyên của Nhà trường (kiểm tra với mục tiêu tư vấn, giúp đỡ). Thông qua hoạt động kiểm tra để đánh giá lại tay nghề của đội ngũ.


Tác giả: Trần Quang Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết