A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LINH HOẠT GẮN VỚI THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LINH HOẠT GẮN VỚI THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG

I. Mục tiêu:

* Việc thực hiện Chuyên đề nhằm nhằm nâng cao chất lượng về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường ở địa phương. Giúp quản lý các trường nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường tiểu học.

* Phát triển toàn diện con người là mục tiêu chung và lâu dài của giáo dục phát triển. Giáo dục tiểu học chỉ hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đó.

* Con người phát triển toàn diện phải có đầy đủ các phẩm chất và năng lực về đạo đức trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và phải có các khái niệm cơ bản để tiếp tục học lên, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

* Thực hiện mục tiêu trường học phát triển bền vững. Các hoạt động giáo dục – dạy học trong trường tiểu học không thể thiếu, đó là:

            - Công tác phổ cập và phát triển giáo dục

            - Công tác giáo dục trong nhà trường

- Công tác quá trình quản lí dạy học

- Công tác quản lí lao động kĩ thuật

- Công tác quản lí giáo dục thể chất và vệ sinh.

- Công tác quản lí các hoạt động xã hội và sinh hoạt tập thể của học sinh, các tác động của môi trường và nhà trường.

II. Đánh giá thực trạng:

Giáo dục tiểu học được coi là bậc học nền tảng, nền móng cho  ngôi nhà giáo dục, và tất nhiên chúng ta sẽ không thể xây lên được những ngôi nhà cao, đẹp, chắc chắn, bền vững trên một nền móng yếu ớt. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ về các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên. Công tác quản lí hoạt động  dạy học ở tiểu học có nhiều điểm khác với quản lí hoạt động dạy học ở các cấp học khác. Từ khi Bộ GD - ĐT quyết định bỏ kì thi tốt nghiệp tiểu học, công tác quản lí hoạt động dạy học ở tiểu học càng có ý nghĩa quan trọng. Tuy vậy, việc nghiên cứu các biện pháp quản lí, tổ chức hoạt động giáo dục-dạy học ở các trưởng tiểu học chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục- dạy học nói riêng ở cấp tiểu học.

III. Các giai đoạn tiến hành tổ chức một hoạt động:

1) Lập kế hoạch:

            Là tập hợp các mục tiêu GD có quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau bởi mục tiêu GD chung và hệ thống các biện pháp thích hợp, được xây dựng trước cho một giai đoạn nhất định, nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã được xác định, là chương trình hoạt động của tập thể sư phạm, được xây dựng trên cơ sở những nhiệm vụ giáo dục đã được xác định, là chương trình hành động của tập thể sư phạm, được xây dựng trên cơ sở những nhiệm vụ chung của nhà trường, những Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về Giáo dục - Đào tạo được vận dụng vào điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

            Điều quan trọng nhất trong lập kế hoạch là xác định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của nhà trường trong năm học, trên cơ sở đó soạn thảo ra các quyết định quản lí để các mục tiêu, nhiệm vụ đó từng bước được thực hiện trong từng thời điểm, từng giai đoạn cụ thể.

2) Tổ chức thực hiện kế hoạch:

            Đây là chức năng có ý nghĩa quyết định trong việc biến kế hoạch thành hiện thực. Nhà trường cụ thể hóa kế hoạch chung thành chương trình hành động, từ chỉ tiêu chung của toàn trường thành chỉ tiêu bộ phận, từ kế hoạch  nhà trường thành kế hoạch tổ, nhóm, để những kế hoạch chi tiết đó có tính thực tiễn và khả thi, hiệu trưởng cần chú ý tới tính chủ động, sáng tạo của giáo viên  tạo điều kiện cho họ được áp dụng những biện pháp thích hợp trong từng trường hợp cụ thể.

3) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch:

            Trong quản lí trường học, rất nhiều tình huống có thể xảy ra từ nhiều nguyên nhân đòi hỏi sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, nhạy bén, sâu sắc, kịp thời.

4) Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch:

            Phải lấy các mục tiêu trong kế hoạch, mục đích cuối cùng của giáo dục làm tiêu chí để đánh giá các khâu hoạt động. Căn cứ vào kết quả kiểm tra cụ thể mà đánh giá từng khâu cho tới toàn bộ hoạt động giáo dục trong nhà trường, kịp thời phát hiện những điểm sai lệch cần điều chỉnh để có biện pháp phù hợp, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Phương pháp tiến hành kiểm tra cần thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

IV. Nội dung các hoạt động:

1) Xây dựng nền nếp dạy học:

Là một nội dung quan trọng, nó tạo ra nền tảng vững chắc về trật tự, kỷ cương tạo ra bầu không khí tâm lý lành mạnh tích cực, tự giác, tinh thần dân chủ trong làm việc.

a) Mục tiêu:

Cụ thể hóa những chức năng điều lệ nhà trường vào đặc điểm cụ thể của đơn vị trường. Đó là các quy định về nội dung làm việc, quy định về nề nếp chuyên môn, vận dụng vào thực tế đơn vị giúp cho cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt yêu cầu công việc, quản lý trên lĩnh vực dạy học nhằm thực hiện có hiệu quả những văn bản chung đã ban hành.

b) Tổ chức thực hiện:

Đầu năm nhà trường phải lên được kế hoạch về việc xây dựng nề nếp nhà trường. Để lập được kế hoạch, nhà trường phải nghiên cứu đầy đủ nội dung quy chế dạy học và phải quản lý giáo viên thực hiện theo quy chế của ngành một cách nghiêm túc. Lấy việc quản lý trong nhà trường là cơ bản, từ đó xây dựng mục tiêu của kế  hoạch.

            Để tổ chức thực hiện nội dung nề nếp dạy học trong nhà trường, phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, trao đổi, thảo luận và rút kinh nghiệm cho việc thực hiện nề nếp của những năm trước. Các vấn đề tồn tại, yếu kém chưa thực hiện được cần phải quán triệt lại và đề ra các biện pháp khắc phục. Các vấn đề đã thực hiện tốt phải được phát huy, nhân rộng, đồng thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân giáo viên, các tổ chuyên môn thực hiện tốt.

            Đưa nội dung thực hiện nề nếp vào phong trào thi đua hai tốt của nhà trường.

            Căn cứ vào tình hình thực tế của từng tháng, từng giai đoạn mà đặt ra nội dung trọng tâm của từng giai đoạn, từng tháng.

            Ví dụ: tháng 9 đầu năm học xác định trọng tâm, ổn định nề nếp thực hiện nội quy nhà trường, kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Xây dựng được các tiêu chí đánh giá giờ dạy trên lớp, đánh giá việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp của giáo viên, hoạt động lên lớp, thực hiện chương trình theo phân phối giảng dạy, sổ báo giảng theo tiến độ thời gian các phân môn…

            Xây dựng các chỉ tiêu thực hiện nề nếp trong tập thể sư phạm và giáo viên.

Khi có các tiêu chí quy định, tổ chức theo dõi việc thực hiện nề nếp của giáo viên qua các hoạt động lên lớp, qua hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

Xây dựng nề nếp sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn: Được tăng cường theo kế hoạch của tổ, thảo luận nội dung theo các chuyên đề, trao đổi nội dung giảng dạy, nâng cao hiệu quả tự bồi dưỡng chuyên môn.

Xây dựng nề nếp sinh hoạt trong học sinh: theo dõi việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ do các Chi đội phụ trách, các buổi sinh hoạt lớp do giáo viên điều khiển. Các buổi sinh hoạt này cũng cần thay đổi nội dung nhận thức như trao đổi kinh nghiệm học tập, phụ đạo giúp bạn hiểu bài….Các buổi sinh hoạt của học sinh nếu tạo được nề nếp thì có tác dụng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giờ giảng trên lớp của giáo viên và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Bởi nó tạo ra một không khí phấn khởi nhưng cũng hết sức nghiêm túc, góp phần tạo tâm thế học tập tốt cho học sinh. Nó giúp các em hiểu nhau, gắn bó với nhau và gắn bó với trường lớp hơn. Điều đó sẽ là một yếu tố tạo động cơ học tập tốt cho học sinh.

            Để thực hiện được tốt công tác duy trì nề nếp, nhà trường cần có sự phân công giao trách nhiệm rõ ràng trong nhà trường.

- Giao cho tổ chuyên môn quản lý ngày giờ công, tiến độ giảng dạy của giáo viên, lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm theo nội dung chuyên đề.

            - Giao cho tổ chủ nhiệm đánh giá hoạt động, nề nếp của các tập thể lớp. Hàng tuần, hàng tháng có sơ kết đánh giá kết quả thi đua thực hiện nề nếp của giáo viên và học sinh.

            Qua mỗi đợt thi đua, mỗi học kỳ đều có kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm để từ đó  có các biện pháp chỉ đạo sát sao hơn, thiết thực hơn, phù hợp với thực tiễn hơn và đặc biệt là có tác dụng giáo dục, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt đi lên.

2) Tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học.

a) Mục tiêu.

            - Tổ chức thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học và thời gian học tập do Bộ trưởng bộ GD - ĐT quy định.

            - Giúp nhà trường xây dựng được thời khóa biểu cho trường mình, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

            - Quản lý giáo viên thực hiện đúng và có hiệu quả các nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường tiểu học.

b) Tổ chức thực hịên:

            Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ GD - ĐT quy định. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình giáo dục cả về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức… là điều kiện cơ bản để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học. Đây phải được coi là vấn đề có tính chất pháp lệnh bắt buộc. Nhà trường phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và phân phối chương trình đã quy định, theo dõi việc thực hiện thời khóa biểu của học sinh trong ngày. Nhà trường cần phải giám sát các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đó là: giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định; lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia đầy đủ các hoạt động tổ chuyên  môn. Tham gia công tác PCGD  tiểu học ở địa phương. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Chủ động phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và tổ chức xã hội trong hoạt động giảng dạy và giáo dục.

3) Tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp của giáo viên.

a) Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của giờ dạy trên lớp, từ đó giúp họ có ý thức tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giảng dạy.

            - Cung cấp những hiểu biết cần thiết cho giáo viên về: các dạng hoạt động cơ bản của giờ lên lớp và cấu trúc của nó.

            - Mỗi người giáo viên phải quan tâm đúng mức đến việc nghiên cứu nội dung chương trình, nội dung cụ thể của từng bài dạy theo sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo. Có ý thức cao trong lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp và sử dụng ĐDDH cần thiết.

            - Kích thích tính năng động sáng tạo của giáo viên đối với hoạt động dạy học trên lớp và nâng cao ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong việc soạn bài của giáo viên.

            - Giúp nhà trường kiểm tra, đánh giá được trình độ năng lực kết quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng đội ngũ. Từ đó kịp thời điều chỉnh khắc phục những hạn chế khiếm khuyết trong công tác chỉ đạo hoạt động giờ lên lớp.

b) Tổ chức thực hiện.

- Phân công giảng dạy phù hợp với khả năng của từng giáo viên ở từng khối lớp.

- Tăng cường chỉ đạo việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên qua các giai đoạn sau:

            + Giai đoạn 1: Tìm hiểu yêu cầu của chương trình, yêu cầu bài xác định hệ thống mục đích yêu cầu: về việc nắm vững tri thức, kỹ năng kỹ xảo, phương pháp nhận thức về việc giảng dạy, động cơ thái độ, về việc phát triển các năng lực nhận thức ghi nhớ, quan sát, tưởng tượng tư duy cảm xúc, ý chí…

            + Giai đoạn 2: Xây dựng nội dung cụ thể bài học: xác định những tri thức chính và phụ, phân tích tri thức thành đơn vị, sắp xếp các đơn vị kiến thức theo một trình tự hợp lý, bổ sung kiến thức thành số liệu mới, những câu chuyện lịch sử, những thông tin gắn với thực tế địa phương.

            + Giai đoạn 3: Lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học: Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ dạy học, vào điều kiện cụ thể từng bài, vào trang thiết bị hiện có, vào tính chất và đặc điểm của phương pháp. Sự lựa chọn này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, tài năng và sự nhạy bén của người thầy.

            - Yêu cầu các tổ chuyên môn trong nội dung sinh hoạt tổ chức theo quy định nhất thiết phải dành thời gian thỏa đáng để trao đổi về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy trong chương trình. Động viên khuyến khích các thành viên trong tổ chuyên môn sử dụng có hiệu quả các đồ dùng trang thiết bị đã có vào bài dạy cho phù hợp, vận động giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học mới.

             - Nhà trường phải tăng cường kiểm tra chất lượng giờ dạy trên lớp của giáo viên thông qua việc kiểm tra bài soạn, sổ báo giảng, đặc biệt là thông qua dự giờ thường xuyên và đột xuất của các giáo viên.

            - Sau dự giờ có kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá mức độ nhận thức của học sinh và kết quả giảng dạy của giáo viên. Sau khi dự giờ cần trao đổi những thông tin cần thiết tới giáo viên được dự giờ nhằm giúp giáo viên nhận rõ được ưu điểm cần phát huy và những  mặt hạn chế cần khắc phục để họ điều chỉnh.

            - Nhà trường cần nắm được thông tin từ giáo viên và học sinh về tổ chức, chỉ đạo trên lớp của mình, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung công tác quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả hơn.

4) Tổ chức tốt việc dự giờ, thăm lớp

a) Mục tiêu:

            - Nắm bắt tình hình thực tế giảng dạy của mỗi giáo viên để tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

            - Giám sát việc thực hiện kế hoạch và theo dõi việc thực hiện chương trình các môn học.

            - Nắm bắt tình hình chất lượng giáo dục ở mỗi lớp, mỗi điểm trường để điều chỉnh kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường cho phù hợp với yêu cầu.

b) Tầm quan trọng của việc dự giờ, thăm lớp

            - Tổ chức dự giờ thăm lớp đối với giáo viên tiểu học là việc làm thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình năm học. Qua dự giờ tạo điều kiện cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phương pháp dạy học.

            - Dự giờ thăm lớp là một hoạt động thực tiễn để giáo viên tự so sánh, đối chiếu mình với bạn bè đồng nghiệp, từ đó biết phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế về chuyên môn để điều chỉnh nhân cách sư phạm của người giáo viên, tạo ra bầu không khí sư phạm bình đẳng dân chủ hiểu biết lẫn nhau, giúp nhau trong công tác chuyên môn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, dự giờ, thăm lớp là nhân tố kích thích nhu cầu, động cơ vươn lên của đội ngũ giáo viên, có tác dụng tích cực giúp cho việc quản lý chuyên môn có hiệu quả.

c) Tổ chức thực hiện

            - Dự giờ thăm lớp với mục tiêu quản lý HĐDH chặt chẽ. Do vậy nhà trường phải tiến hành một cách chu đáo, có tổ chức khoa học theo một quy trình trên cơ sở nắm chắc đặc điểm tình hình, năng lực giảng dạy của giáo viên trong lớp. Nhà trường phải lập kế hoạch dự giờ cho từng tuần, tháng, kỳ phù hợp với thực tế nhà trường và có tính khả thi. BGH trường chủ động tổ chức các hình thức dự giờ. Dự giờ có báo trước, không báo trước hoặc theo đăng ký của giáo viên; Tổ chức dự giờ theo các hình thức: Có thể cá nhân hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc tổ trưởng trực tiếp dự. Sau dự giờ, thăm lớp, người dự phải đánh giá một cách công khai, khách quan, công bằng và chính xác theo mục đích và ý nghĩa của nó.

            - Hàng năm trên cơ sở phân loại giáo viên trong nhà trường, hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn phải tổ chức dự giờ bồi dưỡng từng mặt cho mọi đối tượng giáo viên của trường mình. Để có kế hoạch bồi dưỡng cho từng mặt cho đội ngũ giáo viên còn yếu về trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Người hiệu trưởng  cần phải biết vận dụng số giáo viên cốt cán của trường mình (giáo viên đã đạt các giải qua Hội thi được tổ chức cấp huyện, tỉnh).

            Để khơi dậy và phát huy được tinh thần tự giác, tích cực chủ động, ý thức phấn đấu vươn lên của từng giáo viên và cả tập thể sư phạm nhà trường, người hiệu trưởng phải quan tâm xây dựng tổ chuyên môn, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của giáo viên. Mặt khác quán triệt và đề cao kỷ luật lao động, kỷ luật chuyên môn trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn, động viên, khen thưởng kịp thời giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, và các giáo viên có tiết dạy tốt.

5) Tăng cường kiểm tra, đánh giá chuyên môn giáo viên

a) Mục tiêu

            - Giúp nhà trường nắm bắt cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch giáo dục của mỗi giáo viên và so sánh kết quả đạt được với yêu cầu đề ra.

            - Phát hiện những ưu điểm, nhược điểm trong công tác chỉ đạo chuyên môn của nhà trường có cách nhìn đúng đắn về chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường từ đó có kế hoạch và chủ động bồi dưỡng cho giáo viên, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những giáo viên dạy tốt, uốn nắn giáo viên có sự lệch lạc trong chuyên môn, có biện pháp tháo gỡ những tồn tại trong quản lý hoạt động dạy học.

- Bồi dưỡng những kinh nghiệm hay về chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên.

b) Tổ chức thực hiện

            Kiểm tra làm cho việc nắm bắt tình hình công việc kịp thời, thấy được những ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện qua đó uốn nắn, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, đồng thời bồi dưỡng cán bộ giáo viên. Muốn tiến hành tốt việc kiểm tra, nhà trường phải đảm bảo một số yêu cầu đó là:

- Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể kế hoạch của nhà trường, của năm học khi xác định mục tiêu yêu cầu kiểm tra phải luôn chú ý tới các phương hướng chủ yếu, các mục tiêu chủ yếu mà nhà trường có nhiệm vụ giải quyết.

            - Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra.

            Mỗi đợt kiểm tra cần đảm bảo nguyên tắc quản lý nnước của người hiệu trưởng đối với giáo viên.

- Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra chuyên môn là việc làm thường xuyên; phát động được tình thần tự nguyện tự giác, trung thực của họ để họ sẵn sàng hợp tác toàn diện trong các đợt kiểm tra.

            - Công bố kế hoạch kiểm tra cho toàn thể giáo viên nắm được, cùng theo dõi để thực hiện.

            - Ngoài xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, còn tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu, tình hình cụ thể.

            - Kiểm tra phải có biên bản, phải ghi chép, tổng hợp, báo cáo. Phải có đánh giá xếp loại nhận xét ưu khuyết điểm chính, thông báo trước hội đồng biết về kết quả kiểm tra tiến hành khen thưởng những việc thực hiện tốt, phê bình rút kinh nghiệm những việc chưa tốt.

6) Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

a) Mục tiêu

            - Xây dựng được đội ngũ giáo viên giàu lòng yêu nghề có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức và thường xuyên, phấn đấu để trở thành người giáo viên giỏi toàn diện, tay nghề vững vàng đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH – HĐH.

            - Mỗi giáo viên đều thấy được nhà trường là một đơn vị tự bồi dưỡng, là môi trường tốt để giáo viên trưởng thành đi lên.

b) Tổ chức thực hiện

            Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch đào tạo, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giáo dục của nhà trường. Trình độ và năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên là yếu tố mang tính chất quyết định đến chất lượng, uy tín của nhà trường. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là một công tác hết sức cần thiết.       

            - Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được lập một cách chi tiết, cụ thể về các nội dung:

            + Nâng cao kiến thức chung, năng lực sư phạm.

            + Phương pháp dạy học tích cực.

            + Tự rèn luyện, học hỏi qua sách vở, qua dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp; qua hội thi, thao giảng của trường.

            + Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc sinh hoạt Cụm chuyên môn.

            + Có đội ngũ cốt cán vững vàng, đầu tư cho mũi nhõn và làm nòng cốt trong chuyên môn.

            - Tổ chức chỉ đạo thống nhất các tổ chuyên môn trong nội dung sinh hoạt tổ nhóm; nghiên cứu từng phần, từng nội dung chương trình. Duy trì chế độ thăm lớp dự giờ thao giảng, tham dự hội thi để thể hiện năng lực và tay nghề của giáo viên.

            - Tổ chức phong trào tự làm đồ dùng giảng dạy, huy động sự sáng tạo linh hoạt của giáo viên để đáp ứng với điều kiện thực tế hoàn cảnh của nhà trường, sử dụng các đồ dùng hiện có và đồ dùng tự làm trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy.

            - Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề chuyên sâu về nội dung kiến thức, cải tiến phương pháp giảng dạy của từng thể loại hoặc từng bài.

- Tổ chức các hội thi tay nghề trong đơn vị trường như: hội thi GVG; hội thi GV viên chữ đẹp; hội thi viết sáng kiến; tổ chức bình chọn GVCN lớp giỏi,…đây là dịp để GV nâng cao tay nghề và khẳng định mình qua quá trình tự bồi dưỡng.

            - Tổ chức các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất thư viện có chất lượng, bổ sung các thiết bị dạy học sách tham khảo, nâng cao.

            Mặt khác đề cao việc thực hiện các quy định, nền nếp sinh hoạt tổ, nhóm, kỷ luật lao động.

- Chỉ đạo mỗi nhóm giáo viên phải lập kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

            - Là một mặt quản lý của hiệu trưởng, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cũng rất cần được kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra là rất quan trọng và cần thiết.

7) Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trường tiểu học

a) Mục tiêu

            Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trong trường tiểu học là một yêu cầu có tính tất yếu và là một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học.

b) Tổ chức thực hiện

            - Kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học là kiểm tra, đánh giá các hoạt động dạy học của cả thầy và trò.

             - Việc kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể. Kế hoạch kiểm tra phải nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra và thời gian tiến hành. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cần công bố công khai để một người cũng thực hiện và tiện theo dõi kết quả.

            + Trong kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, chính xác.

            + Từng nội dung kiểm tra phải có chuẩn đánh giá thích hợp.

            + Trong kiểm tra phải đảm bảo tính dân chủ, công khai.

            + Trong kiểm tra phải đảm bảo tính linh hoạt đồng bộ và tính liên tục hệ thống.

            + Kiểm tra phải dẫn đến tác động điều chỉnh hoạt động dạy học trong nhà trường.

V.  Kết quả đạt được

- Chất lượng GD của nhà trường ngày một tăng lên: Đội ngũ học sinh tham gia và đạt được các giải qua các kì thi do các cấp tổ chức năm học sau cao hơn năm học trước.

- Chất lượng đội ngũ GV ngày càng tăng thể hiện rõ nét khi tham gia các phong trào do các cấp tổ chức đều đạt giải cao và tăng dần về số lượng.

- Môi trường GD của trường thực sự an toàn và đảm bảo yêu cầu: xanh-sạch-đẹp.

- Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được duy trì thường xuyên và thu hút được học sinh. Các em cảm nhận được “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”.

Trên đây là toàn bộ việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy hoc của trường TH số 1 Mỹ Thọ trong những năm qua. Mong các đơn vị thảo luận và chia sẻ để nhà trường có được những kinh nghiệm quý báu trong những năm đến sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học tốt hơn, phù hợp với thực tiễn hơn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết