A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DẠY THÊM, HỌC THÊM Ở ĐƠN VỊ TRƯỜNG

- Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thanh tra việc quản lý dạy thêm, học thêm;

- Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 21/10/2016 của Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm huyện Phù Mỹ;

- Căn cứ Công văn số 234/PGDĐT-TTr về việc kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ ngày 12/7/2017;

- BGH trường TH số 1 Mỹ Thọ xây dựng báo cáo với các cấp, nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác tuyên truyền

- Thực hiện tốt việc quản lý dạy thêm học thêm. Chống các biểu hiện tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.

- Không có giáo viên trong trường tổ chức dạy thêm dưới mọi hình thức.

- Giúp cha mẹ học sinh và học sinh an tâm đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, của trường; đáp ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Xây dựng hình ảnh người thầy giáo/cô giáo “Tận tâm, tận tụy, tận lực hết lòng vì học sinh”.

II. Nhiệm vụ chung.

1/ Thành lập ban Quản lý dạy thêm học thêm.

2/ Triển khai các văn bản về dạy thêm, học thêm; Các nghị định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật của cấp trên; triển khai Thông tư 22/2016 và Văn bản hợp nhất số 03 của Bộ Giáo dục Đào tạo về Đánh giá học sinh tiểu học đến cha mẹ học sinh, học sinh.

3/ Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong và ngoài nhà trường cùng quản lý việc dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh trong trường.

4/ Tổ chức kiểm tra, xử lý những vi phạm.

5/ Tổ chức quản lý việc dạy thêm trong năm học và cả giai đoạn học sinh được nghỉ hè.

III. Tổ chức thực hiện và Biện pháp tiến hành:

1/ Thành lập ban Quản lý dạy thêm học thêm với 11 thành viên gồm Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra ND, Bí thư Đoàn trường, thư ký Hội đồng và các tổ trưởng chuyên môn. Các thành viên trong Ban được phân công nhiệm vụ như sau:

- Ông Võ Văn Tùng, Trưởng ban: chịu trách nhiệm chung.

- Ông Trần Quang Bình, phó trưởng ban thường trực: chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng ban, lập Kế hoạch và Quy chế hoạt động của Ban; kiểm tra việc dạy phụ đạo học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, và các hình thức dạy học khác trong nhà trường.

- Ông Trần Đức Hưng, phó trưởng ban: chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng ban, kiểm tra việc giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

- Bà Trần Thị Diệp, Thư ký: Ghi nhận các diễn biến, việc kiểm tra nơi dạy thêm và các trường hợp khác nếu có.

- Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo phân công của trưởng ban trong từng thời điểm cụ thể.

Ban Quản lý sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

2/ Các Tổ trưởng Chuyên môn: quản lý tổ chuyên môn của mình; báo cáo Trưởng ban toàn bộ các hoạt động dạy thêm (nếu có) của tổ.

3/ Triển khai các văn bản:

- Triển khai các văn bản của Bộ, Sở và các văn bản của trường trong Hội đồng sư phạm. Các văn bản phát hành trong năm học có liên quan đến việc dạy thêm, học thêm.

- Thảo luận về các văn bản trong Ban quản lý dạy thêm học thêm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho mỗi cá nhân.

- Phổ biến kế hoạch quản lý dạy thêm, học thêm cho các lớp thông qua GVCN.

- Thông báo danh sách Ban quản lý và kế hoạch cho địa phương. Gởi các Quyết định cho phép giáo viên có đăng ký dạy thêm để địa phương kiểm tra việc thực hiện.

4/ Yêu cầu giáo viên không được dạy thêm dưới mọi hình thức ở bên ngoài cũng như bên trong nhà trường. Các hình thức phụ đạo học sinh chưa hoàn thành kiến thức – kĩ năng, bồi dưỡng học sinh năng khiếu đều được ban giám hiệu nhà trường thông qua.

5/ Ngay đầu năm học giáo viên phải viết và kí vào bản cam kết về không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức và thực hiện theo bản cam kết.

6/ Tổ chức giáo dục học sinh thực hiện không học thêm. Tuyên truyền đến CMHS các văn bản liên quan đến dạy thêm, học thêm.

7/ Ban Quản lý dạy thêm học thêm phân công thành viên phối hợp với Địa phương và Ban đại diện hội CMHS tổ chức kiểm tra việc dạy thêm, học thêm tại nhà của giáo viên.

8/ Ban Quản lý dạy thêm học thêm liên hệ với UBND Huyện, phòng GD-ĐT và UBND xã trên địa bàn để tổ chức quản lý việc dạy học của giáo viên và học sinh ngoài nhà trường theo Chỉ thị của UBND tỉnh.

9/ Ban Quản lý dạy thêm học thêm kịp thời điều tra xác minh các đơn thư khiếu nại (nếu có) và nắm bắt các thông tin từ phía học sinh, CMHS để ngăn chặn kịp thời việc dạy thêm, học thêm.

10/ Các thành viên trong ban Quản lý dạy thêm học có trách nhiệm xử lý giáo viên vi phạm việc dạy thêm học thêm theo qui định pháp luật và Báo cáo cấp trên.

IV. Kết quả:

CB-GV của nhà trường không có tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Ngoài nhà trường GV thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy thêm tại nhà hoặc thuê mướn địa điểm tổ chức dạy thêm.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan