A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật thanh tra ngày tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 5 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Hướng dẫn số 365/PGD&ĐT-TTr  ngày 14 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 và tình hình thực tế của nhà trường, trường TH số 1 Mỹ Thọ báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1) Những thuận lợi khó khăn.

a. Thuận lợi:

Được sự quan tâm, hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra nội bộ trường học của ngành GD-ĐT Phù Mỹ.

 Được sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra nội bộ trường học của Chi bộ Đảng nhà trường.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn cơ sở.

Được sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị và sự nhiệt tình của cán bộ trong tổ kiểm tra nội bộ trường học.

b. Khó khăn:

Cán bộ trong tổ kiểm tra chuyên môn nằm ở nhiều bộ phận lại ít được tập huấn công tác kiểm tra nên việc bố trí thời gian để tổ chức kiểm tra và xử lí kết quả sau kiểm tra còn gặp khó khăn.

2) Các số liệu năm học

a/ Học sinh:

Tổng số lớp:      20  lớp.

          Tổng số học sinh : 585  – Nữ  : 299. Trong đó chia ra.

                   Khối 1:  5 lớp, số học sinh : 142

                   Khối 2 : 3 lớp, số học sinh : 73

                   Khối 3 : 4 lớp, số học sinh : 130

                   Khối 4 : 4 lớp, số học sinh : 107

          Khối 5 : 4 lớp, số học sinh : 133

b/ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

          * Tổng số CB, GV, NV: 37 người; Trong đó nữ: 24 người (2 giáo viên hợp đồng ngắn hạn).

          - Cán bộ gián tiếp: 7 người, trong đó: 1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, 1 Tổng phụ trách đội, 1 Văn thư - Kế toán, 1 Thư viện. 1 Y tế trường học.

          - Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 30 người, trong đó có 24 giáo viên tiểu học, 6 giáo viên dạy phân môn: 1 giáo viên dạy Mĩ thuật, 1 giáo viên dạy Hát- nhạc, 1 giáo viên dạy Thể dục, 1 giáo viên dạy Tin học, 2 giáo viên dạy Anh văn.

          * Trình độ đội ngũ :

          - Đại học: 31 người, Cao đẳng SP: 4 người, Trung cấp: 2 người.

          - Năng lực chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên:  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 24/30 người.

3) Cơ sở vật chất:

          Số phòng học hiện có: 20 phòng dùng học tập, Nhà hiệu bộ dùng làm việc của bộ phận gián tiếp, 1 phòng Tin, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng GD nghệ thuật.

         - Thư viện: đã xây thư viện theo Quyết định 01 và Thư viện Thân thiện song song hoạt động.

         - Thiết bị dạy học hiện có: Toàn trường có 28 bộ ĐDDH, trong đó:

         + Khối 1: 05 bộ;  Khối 2: 06 bộ; Khối 3: 05 bộ; Khối 4: 06 bộ; Khối 5: 06 bộ

4) Tài chính:

Kinh phí năm 2017: Được phân bổ chi cho con người và các hoạt động một cách hợp lý.

II. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG:

Ban kiểm tra nội bộ được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-THPMH ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường TH số 1 Mỹ Thọ. Cơ cấu Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đúng thành phần quy định.

 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1.  Hoạt động nhà trường

1.1.Tổ chức nhà trường

      - Số lượng CB-GV-CNV thực tế của đơn vị: 37 GV (nữ: 24 GV).

      -  Chất lượng về trình độ đào tạo cùa giáo viên:

+ CB-GV-NV đạt trình độ  ĐHSP:               31 người   , nữ : 18

+ CB-GV-NV đạt trình độ CĐSP :               04 người   , nữ : 04

+ CB-GV-NV đạt trình độ TH      :               02 người   , nữ : 02

1.2.   Cơ sở vật chất, kỹ thuật

          Bảo quản và sử dụng CSVC: Quản lý và sử dụng, bảo quản tốt đồ dùng dạy học theo danh mục tối thiểu được qui định tại Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về “Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học”. Tăng cường các thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử-Địa lí. Trường có mua sắm thêm các tranh ảnh, đồ dùng dạy học để phục vụ cho hoạt động giảng dạy của giáo viên. Mua sách truyện, sách tham khảo, báo chí cho GV và HS khá đầy đủ…. Đặc biệt là các Luật, các văn bản phục vụ cho công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật.

          Đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.

          Đảm bảo đủ trang thiết bị dạy học, giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học có sẵn và tự làm thêm đồ dùng dạy học. Mỗi phòng học đều có trang bị 1 tủ đựng đồ dùng, ngoài ra còn có phòng thiết bị dùng chung.

          Cán bộ thư viện có kế hoạch giới thiệu sách báo, tài liệu tham khảo phục vụ giáo viên và thực hiện công tác kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm ĐDDH của GV.

Xây dựng nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp”: Hàng ngày, trường có phân công cho các lớp  thực hiện việc quét dọn vệ sinh khuôn viên trường, hàng lang các dãy phòng, quét mạng nhện, lau chùi cửa kính… Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, không để có mùi hôi, xử lí rác định kì hàng tuần. Nhân viên bảo vệ thực hiện việc chăm sóc, tưới nước các mảng cây xanh, cây kiểng. Trường, lớp thực hiện trang trí đúng theo quy định.

1.3.  Thực hiện nhiệm vụ giáo dục

1.3.1.  Thực hiện tốt công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp năm học 2017- 2018

Thực hiện đúng theo kế hoạch của UBND huyện (Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Phù Mỹ).

+ Tổng số trẻ 6 tuổi (SN 2011) trên địa bàn xã đã huy động vào lớp 1 năm học 2017- 2018:   140 em/140 em.  Đạt tỷ lệ:  100%.

+ Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 581/585em (Tỷ lệ: 99,3%)

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 140/140 -   tỉ lệ:100 %.

- Duy trì sĩ số học sinh: Không có học sinh nghỉ, bỏ học.

1.3.2. Thực hiện chương trình các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 Quyết định số 16/2006/QĐ BGD& ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006. Công văn 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13 tháng 02 năm 2006 về hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học. Công văn 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 09 năm 2006 về hướng  dẫn chương trình các môn học. 

-  Thực hiện việc dạy học theo chuẩn kiến thức,  kỹ năng của chương trình với định hướng cá thể hóa người học đồng thời thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và đánh giá kết quả học tập của HS theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

- Thực hiện đúng công văn số: 5842/BGD& ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học.

- Giáo viên thực hiện dạy đúng tiến độ chương trình, kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu, dạy đủ số môn quy định, không bỏ tiết. Đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.

- Thực hiện giảng dạy tích hợp giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng,... rèn kỹ năng sống trong các môn học.

1.3.3. Thực hiện chương trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục: Thực hiện đúng  chương trình quy định của Bộ GD-ĐT, đúng kế hoạch dạy học, có tổ chức các hoạt động như:  chào cờ  thứ hai đầu tuần, văn nghệ, thể thao, hoạt động  ngoài giờ  lên lớp.

1.3.4. Trường thực hiện nghiêm túc Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đã tổ chức triển khai, tập huấn lại Thông tư 22/2016/TT- BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 cho toàn thể giáo viên. Trong quá trình giảng dạy, đánh giá xếp loại học sinh đúng yêu cầu, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của nhà trường. Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

1.4.  Công tác quản lý của Hiệu trưởng

1.4.1. Về xây dựng các kế hoạch của đơn vị, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các bộ phận

Hiệu trưởng xây dựng đầy đủ kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, tuần và các kế hoạch khác trường như: Kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch Thi đua, kế hoạch giáo dục giáo dục pháp luật, kế hoạch giáo dục An toàn giao thông và các cuộc vận động của ngành…

          Hiệu trưởng có lập quyết định ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bộ phận quán triệt để thực hiện.

Hiệu trưởng chỉ đạo và phân công Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học, kế hoạch chuyên môn học kỳ, kế hoạch chuyên môn tháng, tuần, kế hoạch thực hiện các chuyên đề, thao giảng… và kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản chỉ đạo của ngành, của trường về công tác chuyên môn đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các lần họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, họp giao ban chuyên môn.

1.4.2. Về quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ tổ chức…

Trường có lưu trữ đầy đủ các văn bản quản lý nội bộ, hồ sơ sổ sách chuyên môn như: Sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc, học bạ, hồ sơ kiểm tra định kỳ, hồ sơ xét duyệt học sinh lên lớp, kiểm tra lại, hồ sơ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, Sổ đăng bộ, Sổ học sinh chuyển đi, chuyển đến… theo Quyết định 178/QĐ-GD&ĐT ngày 24/9/2012 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ  về Ban hành Quy định hồ sơ chuyên môn.

Cập nhật thường xuyên và bảo quản lưu trữ đầy đủ các hồ sơ chuyên môn, hồ sơ tổ chức, các phần mềm quản lý trường học…

1.4.3. Về bố trí, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ

              Hiệu trưởng xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường đồng bộ về cơ cấu theo biên chế được giao và hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Đảm bảo phân công hợp lý, đúng năng lực, sở trường, phát huy được tay nghề chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận.

              Hiệu trưởng ra quyết định phân công lao động sư phạm ngay đầu năm học. Thành lập các Hội đồng, các ban, các Tổ theo đúng chức năng, quyền hạn. Triển khai và công bố quyết định trong Hội đồng sư phạm đầu năm học để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên biết, đồng thuận và chấp hành thực hiện theo phân công của Hiệu trưởng.

Thường xuyên động viên và tạo điều kiện thuận lợi để GV học nâng chuẩn. Chỉ đạo và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức thực hiện. Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên thực hiện việc BDTX theo kế hoạch.

1.4.4. Thực hiện đầy đủ, công khai tài chính

Trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quy chế làm việc của trường; thực hiện 3 công khai theo quy định. Trường tiếp tục xây dựng tập thể nội bộ đoàn kết, vững mạnh trên nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết mọi việc công khai, có lý, có tình, đúng pháp luật và các quy định của ngành, của chính quyền địa phương.

Đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho đội ngũ đúng văn bản quy định và theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục – Đào tạo.

1.4.5. Về quản lý hành chính, tài chính, tài sản

Trường thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo Phù Mỹ về công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản, đồng thời nắm vững các chỉ đạo của Phòng tài chính, của Phòng Giáo dục – Đào tạo Phù Mỹ trong việc kiểm kê tài sản cuối năm (0 giờ ngày 1/1). Thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm, lưu trữ đầy đủ hóa đơn - chứng từ, văn bản đầy đủ.

1.4.5.  Về công tác tham mưu, thực hiện xã hội hóa giáo dục

 Trường được sự quan tâm từ UBND xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh nên thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

1.4.6.  Sự phối hợp giữa Hiệu trưởng với các đoàn thể trong công tác

 Có sự phối hợp chặt chẽ và tạo thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

1.4.7.  Chế độ thông tin, báo cáo 

Hiệu trưởng đảm bảo các chế độ thông tin, báo cáo cho cấp trên về công tác quản lí giáo dục, các cáo chuyên môn, các báo cáo định kì, báo cáo khẩn …

1.4.8.  Ban Thanh Tra Nhân Dân

Cung cấp thông tin, công khai các kế hoạch, hoạt động, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh Tra Nhân Dân tiếp cận các thông tin, giám sát các hoạt động trong nhà trường. Tạo nền nếp kỉ cương trong mọi hoạt động. Các thành viên trong Ban Thanh Tra Nhân Dân thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

1.5.  Các nhiệm vụ khác

1.5.1.  Về công tác chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện các chủ đề năm học

- Trường có thành lập Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện. Có phát động chủ đề năm học và tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Có kiểm điểm việc thực hiện hàng tuần, tháng, cuối học kỳ. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sống có trách nhiệm…

- Triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả đảng viên và CB-GV-NV ngoài đảng.

-  100% đảng viên và người ngoài đảng xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kì, qua  họp HĐSP, qua đó nhận thức của đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên được chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, công việc đảm nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

- Giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn với nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, “Hai không” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của đơn vị. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

1.5.2.  Về thực hiện cuộc vận động “ Hai không” của Bộ Giáo dục- Đào tạo

Trường luôn thực hiện đúng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Không tiêu cực  trong thi cử, không bệnh thành tích, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không để HS hoàn thành chương trình lớp học mà không đạt yêu cầu. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nắm vững để thực hiện và có chuẩn bị tốt trong  các hoạt động của trường.

Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra và chấm bài kiểm tra cuối học kì I năm học 2017-2018.

1.5.3. Việc thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

Triển khai các văn bản của Phòng Giáo dục-Đào tạo về các hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm đến toàn thể đội ngũ giáo viên quán triệt và thực hiện theo đúng quy định.

Tất cả cán bộ, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện không được tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền học sinh với bất cứ hình thức nào. Thường xuyên tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh còn hạn chế từng mặt để các em theo kịp chuẩn kiến thức kỹ năng; bồi dưỡng học sinh năng khiếu phù hợp với đối tượng học sinh để phát triển năng lực của các em. Đến thời điểm hiện tại, không có giáo viên tổ chức dạy thêm, dạy kèm tại nhà riêng.

1.5.4. Về xây dựng trường đạt MCLTT,  trường đạt Chuẩn Quốc gia:

- Đã xây dựng và phát triển Trường TH số 1 Mỹ Thọ đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 (đang làm hồ sơ để sớm được công nhận).

2.  Công tác kiểm tra của Hiệu trưởng:

2.1.  Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch:

Thực hiện theo Thông tư số 39/2013/TT-BGD-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục,  trường không kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên,  trường tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị để có cơ sở đánh giá, xếp loại vào cuối năm học.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo:

Đã kiểm tra: 8/15 giáo viên (đạt tỉ lệ: 53,3%);  Xếp loại: 8/8 xuất sắc

- Kiểm tra Chuyên đề:

Đã kiểm tra: 24/45 chuyên đề (đạt tỉ lệ: 53,3%) ; Đánh giá tốt: 24/24 chuyên đề.

- Số tiết dự giờ:

Khối

Tổng số

Tốt

Khá

T.Bình

Kém

Dự giờ trường bạn

1

59

59

 

 

 

5

2

72

72

 

 

 

8

3

74

74

 

 

 

 

4

54

54

 

 

 

 

5

72

72

 

 

 

 

Cộng

331

331

 

 

 

13

BGH

85

80

5

 

 

 

T.Trường

416

411

5

 

 

13

 

2.2.  Kiểm tra bộ phận:

STT

Bộ phận được kiểm tra

                  Xếp loại

Ghi chú

Tốt

Khá

TB

Yếu

   1

Thư viện và thiết bị.

X

 

 

 

 

   2

Bảo vệ -Phục vụ.

X

 

 

 

 

   3

Công tác Đội

X

 

 

 

 

   4

Văn thư – Kế toán.

X

 

 

 

 

   5

Y tế học đường.

X

 

 

 

 

   6

Phổ cập giáo dục và chống mù chữ.

X

 

 

 

 

   7

 Tài chính

X

 

 

 

 

                               Cộng

7

 

 

 

 

 

IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Trường thực hiện đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý chuyên môn, thực hiện và lưu trữ đầy đủ các sổ sách, hồ sơ chuyên môn theo quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ.

Hoạt động chuyên môn của trường đi vào nề nếp, qua đó giáo viên nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tay nghề nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao và vận dụng tốt vào công tác giảng dạy từ đó duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Công tác kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch, có nhận xét, đánh giá công bằng, khách quan cụ thể để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận rà soát kiểm điểm lại công tác đảm nhiệm thấy được những ưu điểm cần phát huy và tồn tại để khắc phục sửa chữa sai sót  nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các báo cáo, kế hoạch và biên bản kiểm tra sắp xếp khoa học, lưu trữ, bảo quản khá tốt.

2. Hạn chế:

Việc sử dụng ĐDDH của giáo viên trong các tiết dạy đôi lúc còn chưa hợp lí. Trong tiết dạy giáo viên còn giảng giải nhiều, chưa mạnh dạn giao việc cho học sinh. Một số học sinh rụt rè, chưa tự tin tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp.

Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học,  một số giáo viên còn nói nhiều, giảng giải nhiều trên lớp, chưa tìm một vị trí đứng hợp lý để có thể nhìn bao quát lớp, để phát hiện kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của các nhóm, chưa tập trung chú  ý theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ, các em học sinh tiếp thu chậm ở các nhóm.

Trong việc tham gia các phong trào, hội thi cấp huyện của giáo viên và học sinh kết quả còn khiêm tốn, chưa đạt thành tích cao (Phong trào viết chữ đẹp của GV và HS).

Một số bộ phận thực hiện sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa hợp lý, khoa học.

Ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp của học sinh chưa tốt.

V.  PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện đúng quy định việc huy động cha mẹ học sinh đóng góp để thực hiện các công trình xã hội hóa, Hiệu trưởng phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh thực hiện theo quy định chung.

2. Việc thu, chi các nguồn quỹ phát sinh tại đơn vị, các nội dung thu chi phải được công khai minh bạch theo đúng quy định, có sự giám sát của Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trường; Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi các nguồn thu kịp thời, ghi đầy đủ các khoản tiền vận động từ cha mẹ học sinh (năm 2017).

3. Về quản lý tài sản và bảo vệ môi trường sư phạm: Nhà trường tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; chỉ đạo kế toán cập nhật sổ tài sản kịp thời và thực hiện kiểm kê đúng quy định tài chính; chỉ đạo kế toán lưu đầy đủ các biên bản kiểm kê, các chứng từ, hóa đơn.

4. Về ban hành các văn bản hành chính chỉ đạo công việc nội bộ, Hiệu trưởng tập hợp thành hồ sơ nguyên tắc quản lý, lưu giữ lâu dài. Chỉ đạo văn thư thực hiện đầy đủ quy trình theo dõi, tiếp nhận công văn và quản lý công văn đi đến đạt hiệu quả cao hơn.

5. Về công tác tự kiểm tra, Hiệu trưởng tạo điều kiện để các Tổ trưởng, người đứng đầu các bộ phận báo kết quả việc làm hàng tuần thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản để Hiệu trưởng theo dõi kiểm tra và chỉ đạo tốt hơn.

6. Về công tác kiểm tra nội bộ trường tiếp tục thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch; thiết lập các biên bản kiểm tra giáo viên và kiểm tra bộ phận, phần nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra phải cụ thể, sát với các nội dung các công việc được giao. Ban kiểm tra nội bộ hoàn thiện hồ sơ đủ tính pháp lý và đưa vào lưu trữ hàng năm.

7. Về công khai, Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ các biểu mẫu “3 công khai” vào đầu năm học và niêm yết đủ 90 ngày tại bảng thông báo, lập biên bản công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai. Hiệu trưởng chỉ đạo công khai tài chính định kỳ hàng tháng, quý các nguồn kinh phí phát sinh tại đơn vị và các nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh.

8. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ –CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tường Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiệu trưởng  quan tâm xây dựng Nghị quyết của Hội nghị CBCC phải có biểu quyết của tập thể trước các vấn đề còn chưa thống nhất cao nhất là các nội dung liên quan đến chế độ chính sách. Chú ý xây dựng cụ thể tất cả các mức chi, định mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ và được thông qua đầy đủ trong tập thể trước khi ban hành quyết định thực hiện. Xây dựng Quy chế làm việc phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên, bộ phận trong trường, ghi đầy đủ các đầu công việc phụ trách của từng người để lãnh đạo dễ dàng kiểm tra đánh giá vào cuối kỳ và cuối năm, thuận lợi trong bình chọn xét thi đua.

9. Về đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy: Qua kiểm tra dự giờ giáo viên, thông qua các hoạt động học tập của học sinh của lớp là cơ sở để đánh giá năng lực, tay nghề nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên. Trên cơ sở đó đánh giá việc quản lý, chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo phụ trách chuyên môn về chất lượng giảng dạy của giáo viên.

10. Về hoạt động Tổ chuyên môn: Kiểm tra và đánh giá về chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, về thành tích của tổ thực hiện các phong trào. Tổ trưởng sử dụng biên bản kiểm tra giáo viên để kiểm tra thường xuyên các nội dung công việc được giao và tham gia đánh giá, đề nghị xếp loại giáo viên thông qua Ban kiểm tra nội bộ của trường vào cuối kỳ và cuối năm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết